Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje informovať svojich klientov, že zverejnil Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Cenník CDCP"), ktorý nadobúda úč
viac ...


Ročná štatistika – rok 2015

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje ročné štatistické údaje za rok 2015 s komentárom.


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za august 2016.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.08.2016 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Nás
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za júl 2016.

Overenie existencie účtu pre FO Bezodplatný prevod cenných papierov na štát Overte si hodnotu svojich cenných papierov Mám otázky k faktúre

Novinky

27. 9. 2016Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje informovať svojich klientov, že zverejnil Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Cenník CDCP"), ktorý nadobúda účinnosť dňa 1.10.2016.

Dňa 26.9.2016 bolo schválené nové znenie Cenníka CDCP, ktoré dopĺňa ceny za služby CDCP, týkajúce sa registrácie akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním v súvislosti so zaknihovanými cennými papiermi, ako aj v súvislosti s vedením zoznamov akcionárov listinných akcií na meno. Ceny za nové služby boli doplnené do Čl. II Tabuľkovej časti 2, 3 a 7 Cenníka CDCP. Bola doplnená aj cena za novú službu pre emitentov, ktorým CDCP vedie zoznam akcionárov listinných akcií na meno - výpis informácií o registrovaných emisiách.
23. 9. 2016Ročná štatistika – rok 2015
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje ročné štatistické údaje za rok 2015 s komentárom.
5. 9. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za august 2016.
31. 8. 2016Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.08.2016 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
4. 8. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za júl 2016.
11. 7. 2016Výročná správa 2015
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje informovať klientov, že zverejnilo svoju Výročnú správu za rok 2015.
11. 7. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za jún 2016.
28. 6. 2016Tlačová správa: Akcií bez hodnoty sa bezodplatne zbavíte už len do štvrtka!
Na vykonanie bezodplatného prevodu bezcenných akcií na štát zostávajú posledné tri dni.
17. 6. 2016Tlačová správa: Bezodplatný prevod akcií bez hodnoty na štát je možný už len do konca mesiaca!
Lehota, do kedy je ešte možné využiť bezodplatný prevod cenných papierov bez hodnoty na štát, sa kráti! Posledný termín je 30. jún 2016.
8. 6. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za máj 2016.
1. 6. 2016Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.05.2016 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
5. 5. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za apríl 2016.
2. 5. 2016Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 29.04.2016 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
7. 4. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2016.
1. 4. 2016Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.3.2016 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.